Press "Enter" to skip to content

Posts published by “Karoen Poot”

songkraan 2022

During the Thai new year celebrations we have good oppurtunities to share the gospel to people on the beach

(title)

Evangelisatie in de tijden van crisis

Beste broeders en zusters Beste vrienden.. De hartelijke groeten vanuit Bangkok!!! Hier is ook alles stil, geen kerkdiensten, geen huissamenkomsten alles is online,..verkeer is een…

(title)

RIC Romyen internationale kerk in Bangkok en samenkomst in Ban Na Nakohn Nayok